Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 471485

Dato: 11.07.2020

Jeg sendte dette høringssvaret: Med den motstanden som er blant Norges befolkning og spesielt lokalt grunnet de store naturødeleggelsene som vindkraften innebærer, med drap av fugler, rasering av leveområder for fugler og dyr, støyplager for lokalbefolkning, fare for forgiftning av grunnvann og rasering av rekreasjonsområder, ødeleggelse av beiteområder for rein m.m, er det nå på høy tid å lytte til denne motstanden og ta på alvor begrunnelsen for den. Prosessene så langt har vært udemokratiske og preget av manglende konsekvensutredinger og alt for lettvinte konsesjoner. Kommuner og lokalsamfunn har blitt fullstendig overkjørt. Dette forslaget er en uthuling av folkets rett til medbestemmelse og en uthuling av demokratiet og et regelrett angrep på demokratiet. Alle prosjekter, og spesielt vindkraft, skal bestemmes og reguleres lokalt gjennom Plan og Bygningsloven i tråd med de demokratiske rettigheter vi har. Så NEI til forslaget er konklusjonen. Og vindkraftprosjekter må føres tilbake til Plan og Bygningsloven som de er unntatt fra i dag. INGEN statlig overstyring på dette. NVE og OED skal IKKE ha noen overstyringsrett her.