Forsiden

Høringssvar fra Grethe

Dato: 27.08.2020

Helt uhørt å gjøre endringer til plan og bygningsloven, og overføre makt og lovanvendelse "dispensasjoner" for lettferdige endringer fra lokale og regionale bestemmelser.

Norsk natur vandaliseres i et rasende tempo av vindbaroner, kamuflert som «klimatiltak». Har ingenting med klima å gjøre, det er en tragisk raseringen av Norsk natur og dyreliv, og for folket!!! Det har resultert i et rettmessig folkeopprør mot kraftutbygging vi ikke en gang har bruk for!

Fornybar strømproduksjon i form av vannkraft har vært Norges energikilde i årtier.