Forsiden

Høringssvar fra Christian Lycke

Dato: 20.08.2020

Solberg-regjeringen har jobbet målbevisst med å ødelegge kontrollmekanismene som skal sikre kvalitet og forutsigbarhet i arealplanleggingen. Under Høyre-styre har vi sett en sterk svekking av Fylkesmannens innsigelsesrett, og et like stort byks i dispensasjonsbruk. Det betyr at flere får ta seg til rette - gjerne på grunnlag av at de pengemektige eller har høy status - uten at det blir kontrollert eller må følge planer og lovens formål.

Det er spesielt i kommuner med mye verdifull natur og få folk at det skorter på kompetanse, og i mindre samfunn blir ofte interessekonflikter og personlige bånd mer fremtredende. En samlet miljøbevegelse og viktige planfaglige ressurspersoner har gått ut mot retningen regjeringen styrer arealutviklingen mot.

Nå foreslår regjeringen å svekke loven direkte. Det vil gjøre det enda lettere å få dispensasjon, og vanskeligere å etterprøve - noe som essensielt vil gjøre langsiktig planlegging meningsløst.