Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 812607

Dato: 21.08.2020

Dette svekker naturens rettsvern, så det er jeg imot.