Forsiden

Høringssvar fra Anne Grete Hegelstad

Dato: 11.07.2020

Bygningsloven skal brukes i vindturbinanlegg.10-15 års gamle konsejoner med store endringer er uhørt.Denne galskapen burde vært stanset,Norge har ikke bruk for vindturbiner,nok vannkraft.

Hvert land får sørge for seg.

Politikere,NVE og OED burde vært stilt for riksrett,etter Norges størtste rasering av natur,rein,fugler,mennesker skal måtte for galskapen.Detkommer til å bli en naturkatasrofe for Norge,epoxy forgiftningen av drikkevann,grunnvann,olje lekkasjer.

Konsekvensutredning når galskapen skal fjernes å ikke kan gjennvinnes er der nok ikke tatt med beregningen,minst 1 million pr.turbin.

Så går inn for ødelegge havet,nok galskap for våre såkalt folkevalgte,ingen tillit til noen av dere.