Forsiden

Høringssvar fra Roald Haugedal

Dato: 26.08.2020

Å forandre på den norske lov slik må ikke finnes muligheter for! Hadde det vert fortjeneste for landet så kunne det til nød godtaes! Men dette er ikke til gode for landet! Dette er kun for å tilpasse Norge slik at EU kan ha en bedre kontroll av landet! Dette må ikke finnes rom for, vi er ikke med i EU og skal heller ikke være det i all fremtid og vi må komme oss ut av EØS og Acer! Dette er ikke landet Norge tjent med å være med i på noen måter! Så å forandre den norske lov her må ikke gjennomføres!