Forsiden

Høringssvar fra Laila Haukeland

Dato: 01.09.2020

Eg ønsker å ytre at slik dagens situasjon er med sviktende tillit til forvaltningsorgan og politisk styre på sentralt nivå er bli, så ønskes det INGEN endringer i dagens regelverk i PBL. Det synes at foreslåtte endringer vil tildels frata lokaldemokratiet på kommunalt nivå styringråderett over egne areal.
Korleis står det egentlig til med norsk lovverk og kunnskapen om den pluss alt innført regelverk utenfra? Det kan man undres på. Retten til å bli informert som innbygger i dette landet oppleves ikkje fullverdig.
Det kjem fram meir og meir kor det er innført EU-direktiv UTEN informasjon til folket og UTEN tilstrekkelig kompetente jurister på innført EU/EØS regelverk. Ein bør rydde på akademisk utdanningsnivå før ein roter til noko meir. Når me no ser kor lite vern natur og miljø har per no i landet jfr. vindkrafta, så er det regelrett flaut kor faglig svakt det ser ut som ein kan hevde kvalitet av internasjonal betydning på ivaretakelse av natur- og landskapsverdier og artsmangfold. Særlig ansvar for raudlista arter, urfolksrettigheter og naturmangfold ser ut til å svikte totalt. Flaut. Dette er skrevet i frustrasjon over det som blir avdekket meir og meir av langsiktig fall i det man trodde var ansvarlig respektfull forvaltning der likemanns-og solidaritets- og føre-var-prinsippet sto sterkt i forvaltning av Norges naturgitte ressurser, verdier og til beste for folket. Å underkjenne distriktskommuners og dets innbyggere kompetanse på eget boområde forteller mykje om ein forvaltning som har gått seg vill i "annen manns ærend". Få på plass fungerende miljølovverk som verner om ein forvaltning utført respektfullt ansvarlig dei naturgitte ressurser og det ville liv før dere tukler meir med forvaltningsansvar i henhold til PBL. Natur- og miljøfaglige ressurspersoner med faglig tyngde MÅ få eit større mandat til deltakelse i utarbeiding av forvaltningsplaner fra start enn kva det ser ut som det no er blitt.

Lykke til.

Håper på ein forvaltning ein kan gjenkjenne og ha tillit til.

Mvh Laila Haukeland