Forsiden

Høringssvar fra Lasse Stenberg

Dato: 27.08.2020

En regjering som har etablert tidenes fylke og kommunesammenslåing, med begrunnelse at de tror på lokaldemokrati.
Samme regjering kan da ikke svekke det lokale selvstyret som har basert sine vedtak, på faglige og kulturelle utredninger lokalt.