Forsiden

Høringssvar fra Norske arkitekters landsforbund

Dato: 01.09.2020

Fra NAL - Norske arkitekters landsforbund.

Høringssvar, forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)

Se vedlegg pr PDF.

Vedlegg