Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 503840

Dato: 13.07.2020

Jeg mener loven må være slik den er. Lokal politikere er for lett og bestikke/ overtale så mener at det bør være statlig styring. Og mener at Norge er norsk og internasjonale forretninger/ bedrifter skal måtte gå via staten. Vi ser jo dette vindkraft raseringen av Norge som skjer nå stopp det!