Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 164258

Dato: 31.08.2020

Jeg støtter høringssvar fra Det juridiske Fakultetet, Universitetet i Bergen samt høringssvar fra "person som ikke har oppgitt navn" ref. nummer 121020.