Høring - forslag til endringer i regelverket om konsekvensutredninger

Høringssvar fra Nye Veier AS

Merknader til høring

Dato: 21.11.2016
Svartype: Uten merknad

Nye Veier AS har gått gjennom forslagene til endringer og har ikke merknader til disse.