Høring - forslag til endringer i regelverket om konsekvensutredninger

Høringssvar fra Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfolds uttalelse til foreslåtte endringer i regelverket om konsekvensutredninger

Dato: 02.12.2016
Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg