Høringssvar fra Nordkapp kommune

Høring av forslag til forskrift om konsekvensutredninger

Dato: 01.12.2016

Svartype: Uten merknad
Fast utvalg for plansaker vedtar å støtte Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.
Til toppen