Høringssvar fra Rana Kommune

§ 10 Frist for fastsetting av plan- eller utredningsprogram

Dato: 26.10.2016

Svartype: Med merknad

I høringsutkastet er frist for fastsetting av plan- eller utredningsprogrammet satt til 10 uker etter frist for uttalelser. Normalt bruker en forslagsstiller noe tid på å gå gjennom høringsuttalelsene og vurdere hvilke endringer de ønsker å gjøre i plan- eller utredningsprogrammet før deres endelig versjon sendes inn til kommunen for behandling og fastsettelse. Noen ganger innleder forslagsstilleren direkte dialog med instanser som har avgitt høringsuttalelser, før de bestemmer seg for sitt endelige forslag. Kommunens frist for fastsettelse av programmet må derfor relateres til tidspunktet bearbeidet program ble innsendt til /mottatt av kommunen for behandling, ikke når høringsfristen var.

Til toppen