Høringssvar fra Plan og bygg, Kristiansand kommune

Dato: 02.06.2020

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune.

Mvh.

Venke Moe

Plan- og bygningssjef

Kristiansand kommune

Vedlegg