Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 02.06.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningens uttalelse.

Vedlegg