Høringssvar fra Stavanger kommune avdeling park og veg

Dato: 01.06.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt administrativt høyringsinnspel frå Stavanger kommune, ved Bymiljø og utbygging/park og veg.

Vedlegg