Høringssvar fra Tromsø kommune

Dato: 18.05.2020

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill fra Tromsø kommune:

PBL §18-1c):

Tromsø kommune vil foreslå at opparbeidingsplikt for vannledninger skal gjelde opp til 200 mm (innvendig diameter). Dette vil gi et større handlingsrom da kapasitetsøkningen fra 150 mm til 200 mm er betydelig, men leggekostnader ikke er det. Slokkevannskapasitet for 150 mm er ofte tilstrekkelig der det er etablert god ringledningsstruktur på ledningsnettet. VEd deler av ledningsnettet med endeledninger, vil det i flere tilfeller være behov for dimensjon opptil 200 mm (innvendig diameter).