Høringssvar fra Boligprodusentenes Forening

Dato: 02.06.2020

Svartype: Med merknad

Boligprodusentens Forening støtter BNLs høringsuttalelse vedrørende overvann av 2.6.2020.