Høringssvar fra Artisti Tale AS

Høringssvar fra Artisti Tale - Endringer i reglene om telefonsalg

Dato: 09.10.2015

Svartype: Med merknad

Artisti Tale har mottatt høringsnotat av 9. juli 2015 fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet.Artisti Tale leverer herved sitt høringssvar.

Vårt høringssvar ligger vedlagt i eget dokument. 

 

 

 

 

Vedlegg