Høringssvar fra Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner

Dato: 15.05.2019

  1. Når det gjelder forskrift om trygderefusjon ønsker nå departementet å foreslå endring som IGJEN gjør det mulig å ansette lege uten turnus/LIS1 som vikar på legevakt og i fastlegepraksis ved at de får refusjonsrett fra HELFO. I ny forskrift har ikke det vært mulig fra 1.3.19. Vi støtter endringsforslaget.
  2. Når det gjelder spesialistforskriften ønsker departementet å omgjøre noe på LIS1 sin fraværsmulighet. Pr nå kan det ikke være fravær mer enn fire-fem dager i tillegg til vanlig ferie før fraværet kommer til fratrekk i utdanningstiden under utdanningens første del. I nytt forslag lar man ferie ikke telle som fravær. Det legges inn inntil 12 dager fraværsmulighet (sykdom etc) i løpet av tiden i sykehus og 6 dager i kommunene utover ordinær ferie. Dette er fornuftig. Vi blir dermed ikke «sittende» med leger som ikke har klart å fullføre turnus/LIS1 fordi de har hatt noen dager fravær utover vanlig ferie. Endringsforslaget støttes.