Høringssvar fra Regjeringsadvokaten

Dato: 16.05.2019

Regjeringsadvokaten har ut fra sitt ansvarsområde ikke merknader til høringsbrevet.