Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Dato: 03.05.2019

Knnskapsdepartementet har ingen merknader.