Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 23.05.2019

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.