Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 23.05.2019

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.