Høringssvar fra Etableringskomiteen for spesialiteten akutt- og mottaksmedisin

Dato: 16.05.2019

Til HOD

Vedlagt er høringsvar fra Etableringskomiteen for akutt- og mottaksmedisin.

Mvh

Lars Petter Bjørnsen

Sekretær

Etableringskomiteen for akutt- og mottaksmedisin.

Vedlegg