Høringssvar fra Kommuneoverlege Kai Grimstad

Dato: 21.05.2019

Kristiansund kommune ved kommuneoverlegen imøteser endringene som foreslått. Ingen anmerkninger for øvrig