Høringssvar fra Nordreisa kommune

Dato: 29.04.2019

Jeg foreslår med dette at også legestudenter med lisens kan få rett til utbetaling av refusjoner fra Helfo. De har lov å jobbe på fastlegekontor med kvalifisert veileder, men per i dag ikke lov å motta refusjoner. Dette systemet er tungvindt og gjør at det nok er en vikarordning som blir for lite brukt. Slik det er nå må legestudenter med lisens sine krav om refusjoner sendes inn via veileder med alt det upraktiske og utfordrende det innebærer. Dette må da kunne gjøres enklere.

Disse studentene kunne vært en mye større ressurs i fastlegepraksis hvis de kunne fått refusjoner direkte til seg selv. Det å få flere studenter med lisens til å jobbe på fastlegekontor vil virke rekrutterende og bidre til at flere velger allmennpraksis. Slik systemet er lagt opp i dag så er det enklere for studenter med lisens å jobbe på sykehus på fastlønnsavtaler.

Mvh Øyvind Roarsen

Kommuneoverlege i Nordreisa