Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 20.05.2019

Byrådet behandlet saken i møtet 16.05.2019 sak 1136/19 og fattet følgende vedtak:

Byrådet avgir høringsuttalelse til «Høring - forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.» slik den fremkommer av byrådens forslag. (vedlagt)

Vedlegg