Høringssvar fra Hå kommune

Dato: 16.05.2019

Høringssvar fra Hå kommune:

Det er avgjørende for norske kommuner at en slik ordning blir lagt til med dertil klargjørende regelverk og rutine for dette.

Dette for å sikre tilgang på kvalifiserte vikarer ved ferieavvikling og uventede korttidsfravær og unngå ytterligere fastlegeflukt.