Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Dato: 13.03.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.

Til toppen