Høringssvar fra Miljøagentene

Høringssvar fra Miljøagentene

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Felles definisjoner og krav til dokumentasjon er svært positivt og innebærer en forenkling.

Forslaget om at pris per familiemedlemskap ikke behøver å være mer enn 100 kr innebærer også en forenkling sammenlignet med i dag.

Vi anser at det er hensiktsmessig at lokallagene velger styre minimum hvert andre år, gjerne hvert år. Dette kan virke bevisstgjørende, ansvarliggjørende og dessuten inkluderende (for nye medlemmer). Bortfall av et slikt krav kan i verste fall øke sannsynligheten for at lokallag uten nevneverdig aktivitet blir regnet som tellende, selv om krav om årlig årsrapportering et stykke på vei oppveier dette.

Det virker fornuftig å ha fem som minimum antall medlemmer i tellende lokallag.

Særattestasjon sikrer gode rutiner og rettferdig fordeling mellom organisasjonene. Bortfall av dette kan ha negative konsekvenser dersom det ikke erstattes av tilstrekkelig gode kontrolltiltak. Alternative kontrolltiltak må være mindre tidkrevende og kostbare, men samtidig like effektiv og "oppdragende" som dagens ordning, dersom det skal ha noen hensikt å gjøre endringer. Miljøagentene vil i så fall være positive til bortfall av særattestasjon.