Høringssvar fra LOP Landslaget for offentlige pensjonister

forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

LOP støtter departementets arbeid med felles definisjoner og forenkling.

LOP har en merknad ;  det er kravet til fødselsår. Det er ikke et krav for LOPs medlemmer å oppgi fødselsår. Da kravet for å bli medlem er at du er offentlig pensjonist. Det vil bli et omfattende arbeid både sentralt og for lokallagene å få oppdatert vårt medlemsregister.LOP forslår derfor at pensjonistorganisasjonene holdes utenfor krav om fødselsår.