Høringssvar fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Høring - forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ligger som vedlegg. 

Vedlegg