Høringssvar fra Det norske hageselskap

Felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dato: 12.02.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlegg

Vedlegg