Høringssvar fra Norges Blindeforbund

Høringsuttalelse fra Norges Blindeforbund

Dato: 25.02.2016

Svartype: Med merknad

Definisjonen av tellende medlem omfatter Blindeforbundets behov, men vi ønsker at det åpnes for 14-måneders medlemskap. Mange organisasjoner har denne type medlemskap for personer som melder seg inn de to siste månedene i ett år. De betaler en forholdsmessig andel av kontingenten for de to siste månedene, og så for et helt års medlemskap neste år.

Vedlegg