Høringssvar fra Norges Kvinne- og familieforbund

Forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger vår høringsuttalelse.

Med vennlig hilsen

Norges Kvinne- og familieforbund

Elisabeth Rusdal

forbundsleder

Vedlegg