Høringssvar fra Politets Pensjonistforbund (PPF)

Merknader til høringsbrevet

Dato: 01.03.2016

Svartype: Med merknad

PPF har kun erfaring med den nåværende ordningen i KUD.

Dokumentasjon på tellende medlemmer: Vårt regisiter inneholder alle opplysninger som nevnt i høringsskrivet med unntak av betalt kontingent. Dette fordi kontingenten innskreves lokalt (41 lokale lag og foreninger) og innbetales til vår kasserer i henhold til vedtektens § 5.

Definisjonen av tellende lokallag er ok.

Forslag til krav til dokumentasjon er ok, idet dette er nedfelt i våre vedtekter.

PPF har sentralt medlemsregister, og vi kan identifisere tellende medlemmer i registeret.

PPF har oppført den informasjnen for tellende medlemmer som etterspørres, herunder tilknytning til lokale lag og foreninger.

Minimumskontingenten sentralt er kr. 150.

PPF kan dokumentere kontingentinnbetaling.

Antall tellende medlemmer oppgitt i søknaden kan ha avvik både på grunn av sen innbetaling, og fordi medlemmer som melder seg inn etter 1.7. slipper medlemskontingent i innmeldingsåret.

Våre lokale lag og foreninger er i vedtekten pålagt å sende inn årsmøtereferat, og informasjonen i årsmøtereferatene er i overensstemmelse med det som ettersåørres i høringsskrivet.

Lokallagstilknytningen for våre medlemmer fremgår i vårt medlemsregister.

PPF har 41 lag og foreninger som iht vedtekten er pålagt å sende inn årsrapporter. Antall årsrapporter stemmer ikke alltid med antall lokallag og foreninger.

Når det gjelder særattestasjon anses det å være unødvendig idet medlemsregisteret vårt anses rimelig oppdatert til enhver tid.