Høringssvar fra Norsk Folkehjelp

Høringsvar om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dato: 02.03.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg