Høringssvar fra Pensjonistforbundet

Forslag til felles definisjon og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Dato: 29.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg