Høringssvar fra Telepensjonistenes Landsforbund

Forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Dato: 02.03.2016

Svartype: Uten merknad