Høringssvar fra Ryggforeningen i Norge

Dato: 06.12.2015

Svartype: Med merknad

Ryggforeningen i Norge støtter i hovedsak de forslagene som fremkommer i føringsbrevet.

Når det gjelder lokallag og antall styremedlemmer har Ryggforeningen i Norge en merknad.:

Frivilligheten er  under press og det oppleves vanskeligere å finne frivillige som vil påta seg verv. Det kan være en utfordring enkelte steder, spesielt i mindre lokalag å finne 5 styremedlemmer. Tendensen til dette er økende. Ryggforeningen i Norge hadde gjerne sett at 3 styremedlemmer var tilstrekkelig.