Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dato: 16.12.2015

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Se vedlagte fil.

Vedlegg