Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Høringssvar fra UiB - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Dato: 22.01.2016

Svartype: Med merknad

Viser til brev, datert 20.10.15, der vi blir inviterte til å komme med innspill i høringen om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov. Fra den interne høringen på UiB ble det klart at det er noe uenighet i organisasjonen i forhold til lovforslaget. Vi har mottatt innspill fra Likestillingskomiteen ved universitetet og fra fagmiljøet ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) ved Det humanistiske fakultet. Innspillene er lagt ved.

Vedlegg