Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Samvirkesenteret

Forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven

Dato: 05.04.2016

Svartype: Med merknad

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform. Foreningen er åpen for samvirkeforetak og sammenslutninger av samvirkeforetak. Senteret ble etablert i 2008 av Coop, Norsk Landbrukssamvirke, NBBL, Norges Råfisklag, Gjensidige, Landkreditt og Norges Vel. I dag har vi 25 medlemsorganisasjoner, og representerer en betydelig tyngde og bredde, både når det gjelder samvirkeforetakenes størrelse og virksomhetsområder. Vi ønsker å knytte følgende kommentar til de fremlagte forslag:

Prinsippet om foretaksnøytralitet tilsier at forenklingene også bør gjelde for andre foretaksformer
Samvirkesenteret viser til at de fremlagte forslag kun omfatter aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Ut fra prinsippet om foretaksnøytralitet, bør liberaliseringen også komme andre selskapsformer til gode. Vi viser bl.a. til samvirkeforetak (SA), regulert av Lov om samvirkeforetak, som har klare regler om kapitalkrav og styrets handleplikt (§ 25) og regler om styreansvar (§ 153), tilsvarende reglene i aksjeloven. Det samme gjelder også for boligbyggelag, se Lov om boligbyggelag, kapittel 3, samt §§ 6-1 og 11-1.

 

Til toppen