Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven

Dato: 04.04.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.

Til toppen