Høringssvar fra Jondal kommune

Høyringsuttale til innretning på havbruksfondet

Dato: 10.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg