Høringssvar fra Berg kommune

Høringssvar forslag til innretning på havbruksfondet

Dato: 17.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg