Høringssvar fra Kvalsund kommune

HØRING AV FORSLAG TIL INNRETNING PÅ HAVBRUKSFONDET - KVALSUND KOMMUNE

Dato: 12.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg